OUG. Au fost aprobate tratamente de ultimă generaţie pentru afecţiuni cronice, precum hepatita C

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o Ordonanță de Urgență prin care se creează cadrul legal pentru asigurarea unor fonduri suplimentare în domeniul sănătății și pentru introducerea unor noi medicamente destinate tratamentului unor afecțiuni.

Veştile ne-au fost transmise cu puţin timp în urmă de Biroul de presă al Guvernului României.

Un capitol al acestui act normativ include reglementări care au în vedere introducerea în tratamentul pacienților a unor noi medicamente pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică (afecțiuni oncologice) sau pentru boli cu impact major asupra sănătății publice (infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice, infecția cu virusurile hepatice și infecția HIV/SIDA). Practic, actul normativ reglementează faptul că în anul 2015 se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita creditelor de angajament aprobate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Această modificare legislativă va face posibilă includerea în tratament a unui număr mai mare de pacienți cu o rata mare de răspuns la tratament, printre care și molecule pentru tratamentul fără interferon al hepatitelor virale, cronice și ciroze hepatice tip C. Acesta face parte din tratamentele inovative pentru afecțiunile hepatice tip C, care au fost recent introduse de sistemele de sănătate din Europa. De exemplu, în Franța, în luna noiembrie 2014 a fost introdus tratamentul interferon free. România va fi printre primele țări est-europene care introduce tratamentele de ultimă generație pentru hepatita C.

Noutăţi şi în domeniul transplantului

Un alt punct al acestei Ordonanțe de Urgență reglementează finanțarea, din subvențiile acordate de la bugetul de stat, a cheltuielilor Academiei de Științe Medicale, necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare. În aceste condiții, va fi posibilă derularea proiectului „Dezvoltarea competențelor în transplant”, obținut de Academia de Științe Medicale cu acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Potrivit contractului de finanțare, contribuția beneficiarului este de 2,03% din proiect, respectiv aproximativ 1,8 milioane lei, fonduri pe care Academia de Științe Medicale nu le avea prevăzute în buget.

Ebola, în atenţia MS

De asemenea, prin acest act normativ se asigură finanțarea formațiunii medicale ROL 2, în cadrul căreia funcționează Centrul Unic de Management al Cazurilor de Ebola. Cheltuielile de întreținere și funcționare, în sumă de 360.000 lei, pentru o perioadă de șase luni, vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătății. Asigurarea finanțării acestei formațiuni medicale este necesară având în vedere faptul că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) menține în continuare starea de alertă internațională determinată de epidemia de Ebola. În acest context, OMS solicită tuturor statelor să întreprindă toate măsurile pentru asigurarea unui răspuns prompt în ceea ce privește prevenirea, depistarea precoce, izolarea și tratarea corespunzătoare a cazurilor de infectare cu virus Ebola.

Publicat
Din categoria Articole