http://www.cnas.ro/?id=14

Drepturile pacientului / Drepturile tale / Ai dreptul de:
A fi informat cu privire la:

 • serviciile medicale disponibile
 • identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii medicale
 • regulile ce trebuie respectate pe durata spitalizarii
 • starea sa de sanatate
 • interventiile medicale propuse
 • riscurile potentiale ale fiecarei proceduri
 • alternativelor existente la procedurilor propuse
 • diagnostic si prognostic

A aproba/refuza/opri interventii medicale (consmtamant)

A nu fi fotografiat / filmat fara consimtamant

A ti se respecta confidentialitatea cu privire la:

 • starea ta de sanatate
 • rezultatele investigatiilor
 • diagnostic
 • prognostic
 • Tratament
 • date personale

A solicita si a primi datele medicale personale

A decide cand si daca vrei sa ai copii

De a beneficia de tratament si ingrijiri medicale in mod nediscriminatoriu indiferent de:

 • rasa
 • sex
 • varsta
 • apartenenta etnica
 • origine nationala
 • religie
 • optiune politica
 • antipatie personala

De a beneficia de ingrijiri terminale

De a apela la serviciile medicale ale unui medic acreditat din afara spitalului

De a ti se acorda asistenta medicala neconditionata

De a beneficia de asistenta medicala de urgenta, asistenta stomatologica de urgenta si servicii farmecutice in program continuu

Daca tipul de tratament disponibil este limitat (in cazul tau: medicamentele antivirale) si medicii sunt obligati sa recurga la “selectarea pacientilor”, aceasta se face numai pe baza “criteriilor medicale”.

Nota: