Protocoale Terapeutice – Hepatite cronice

http://www.srgh.ro/wp-content/uploads/2018/04/12_1216-Anexa-7_8720_6584.pdf

Lista protocoalelor terapeutice – actualizata la 03.09.2018

http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Listei%20protocoalelor%20terapeutice%20%20-%20actualizata%20la%2003.09.2018.pdf

Strategia CE – HIV/SIDA, hepatita si tuberculoza

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on Combatting HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis in the European Union and neighbouring countries – State of play, policy instruments and good practices. Descarca Documentul

Comunicat – Lista laboratoarelor în care se vor efectua testările necesare pentru tratamentul fără interferon este afişată pe site-ul CNAS

Semnatarul contractului cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C şi cirozei hepatice C a transmis la CNAS lista laboratoarelor şi centrelor de recoltare în care se vor efectua gratuit testările fibromax, genotipare…

Transplantul de organe în România

Avocat dr. Dan CIMPOERU – prezentarea Titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- Activitatea de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană este reglementată de Titlul VI…