România, pe locul 25 din 30 de țări din Europa, în Indexul Internaţional de Performanţă în Tratarea Hepatitei (RO – EN) GALERIE FOTO

În 6 noiembrie 2012 a fost lansat la Bucureşti, în acelaşi timp şi la Bruxelles, Indexul Internaţional de Performanţă în Tratarea Hepatitei, un proiect coordonat de ELPA, organizaţia europeană de pacienţi cu hepatită cronică. Evenimentul din Bucureşti a fost organizat de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO).

România se situează pe locul 25 într-un Index ce compară nivelul de screening, tratament şi prevenţie în cele 27 de state ale U.E., precum şi în Elveţia, Norvegia şi Croaţia. „Indexul European de Performanţă în Tratarea Hepatitei”, lansat pe 6 noiembrie la Bruxelles, cu ecouri în toată Europa, indică faptul că performanţa României este lacunară în privinţa accesului la tratament şi a prevenţiei, fiind deficitară şi la capitolul depistare.

Astfel, cu un punctaj general de 606 dintr-un maxim posibil de 1.000, suntem doar înaintea Cehiei (605), Ungariei (591), Letoniei (583), Estoniei (576) şi Lituaniei (555), în timp ce Franţa, Slovenia şi Germania ocupă primele locuri în clasament, cu cele mai bune scoruri. De remarcat este că nici o ţară nu a atins punctajul maxim, ceea ce demonstrează încă o dată că sunt multe de făcut în privinţa hepatitelor, nu doar în ţări precum România, ci şi în statele din vârful clasamentului.

Punctajul României pe indicatori este următorul:

– Prevenţie: 170. Cele mai mari punctaje – Germania, Irlanda, Elveţia, Slovenia, Elveţia (249).

– Screening: 138. Cel mai mare punctaj – Suedia (200)

– Acces la tratament: 131. Cele mai mari punctaje – Franţa, Suedia (216).

– Program naţional/drepturile şi implicarea pacientului: 83. Cele mai mari punctaje – Franţa, Bulgaria, Marea Britanie (97).

– Rezultate: 83. Cel mai mare punctaj – Franţa (150)

Deficienţe în prevenţie

Indexul European de Tratare a Hepatitei a fost elaborat de institutul suedez de cercetare Health Consumer Powerhouse (HCP), în numele şi finanţat de European Liver Patients Association (ELPA), în care este membră şi asociaţia APAH-RO.

Conform Indexului, România prezintă deficienţe în ceea ce priveşte prevenţia şi tratamentul: în timp ce sugarii sunt vaccinaţi în mod curent şi este atinsă o cotă de aproximativ 90% de copii protejaţi împotriva bolii, nu există o vaccinare sistematizată a unor grupuri de risc, cum sunt cele din sfera prostituţiei sau a consumului de droguri. Pentru că nu sunt susţinute financiar prin programe publice, vaccinurile sunt plătite în totalitate de pacienţi. Timpul de aşteptare pentru consultarea unui specialist nu depăşeşte 4 săptămâni, iar copiii sunt trataţi în corespunzător, inclusiv în unităţi specializate.

Cu toate acestea, pentru adulţi, medicamentele de ultimă generaţie nu sunt disponibile pe piaţă şi nici nu sunt subvenţionate de sistemul de sănătate.

„Poziţia 25 ocupată de România în acest Index, realizat cu profesionalism şi din surse de încredere, nu este una tocmai bună, dar nici nu putem omite faptul că în utlimii ani s-au făcut paşi importanţi pentru a mai scurta din barierele atât spre accesul la terapii, cât şi pe prevenţie. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăţi nivelul de tratare a hepatitei la pacienţii care suferă de această afecţiune. Este timpul să considerăm hepatita ca pe o problemă de sănătate publică, dar nu doar la nivel declarativ, ci prin acţiuni concrete, cu rezultate pe termen lung”, a declarat Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.

Lacune în depistare

Indexul scoate în evidenţă lacunele din screeningul populaţiei: fără finanţare guvernamentală, testarea şi consilierea gratuită şi sub protecţia anonimatului nu sunt prea uşor de realizat, iar screeningul de rutină nu este gestionat în mod sistematic în grupurile de risc major.

Analizând rezultatele studiului, o mare parte a infectărilor este detectată cu întârziere nu doar în România, ducând la afecţiuni secundare şi la posibilitatea cu atât mai mare ca pacienţii să transmită virusul mai departe, în necunoştinţă de cauză.

„Pentru a reduce din deficienţele cu care ne confruntăm la ora actuală în privinţa gestionării hepatitelor cronice, nu trebuie să inventăm programe noi. Este de ajuns să adaptăm din cele care funcţionează cu rezultate bune în alte țări. Se pot identifica soluţii remarcabile dacă se doreşte, este de părere Marinela Debu.

Din păcate, la nivel european, doar o mică parte dintre pacienţi este la curent cu afecţiunea lor şi poate căuta tratament. Hepatita nedescoperită conduce la afecţiuni secundare ale ficatului şi la cancer, ceea ce transformă o infecţie cu hepatită într-o afecţiune ce pune în pericol funcţiile vitale.

La rândul ei, Conf. Dr. Victoria Aramă, medic primar boli infecţioase Institutul Naţional „Prof. Dr. Matei Balş” a precizat: „Cred că acest Index va fi un foarte bun instrument pentru autorităţile medicale, poate pentru întreg sistemul, de a evalua mai bine pentru ţara noastră ce avem de făcut în continuare, ce deficienţe există la momentul de faţă şi ce se poate face pentru a îmbunătăţi atât la nivel de prevenţie, cât şi în privinţa diagnosticării precoce a acestei boli, precum şi ce înseamnă accesul la tratament al pacienţilor. Sunt nişte date care cu siguranţă vor fi utilizate, pentru că sunt comparative între mai multe ţări şi care pot deschide clar poarta, inclusiv a unor schimburi de experienţă între ţări pentru a ne îmbunătăţi reciproc strategiile de viitor privind abordarea acestor infecţii”.

„Index-ul este foarte important. Noi, cei de la Ministerul Sănătăţii, am parcurs şi celelalte index-uri pentru alte probleme de sănătate precum diabet, HIV, etc. şi am încercat, pe cât posibil, să identificăm ce nereuşite au fost evidenţiate, pentru a le include în elaborarea programelor noastre de viitor. Sigur, nu putem rezolva toate problemele deodată şi nu pe bugetul pe anul 2013”, a subliniat Conf. Dr. Gabriel Popescu, consilier al Secretarului de Stat în Ministerul Sănătăţii Alexandru Rafila.

Preşedinta APAH-RO a adăugat: „Trebuie să creştem nivelul de informare a publicului cu privire la riscul expunerii la hepatită, să asigurăm accesul tuturor la testare şi la tratament, dar mai ales a persoanelor din grupurile de risc, cum ar fi pacienţii care au suferit transfuzii de sânge sau intervenţii chirurgicale înainte de 1995, persoanele care au în familie pacienţi cu hepatită, personalul medical etc”.

Risc major de infectare

Hepatita constă în inflamarea ficatului, cel mai adesea cauzată de o infecţie virală. În România, numărul pacienţilor care suferă de hepatitele cronice B şi C este estimat de European Centre for Disease Control (ECDC) la aproximativ 2 milioane, cu câteva mii de infecţii noi raportate anual.

În Europa, 23 de milioane de cetăţeni sunt infectaţi cu virusul hepatitei, iar aproximativ 125.000 de cazuri grave provocate de boli care au legătură cu hepatita sunt raportate în fiecare an, cifra fiind în creştere. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că 2 miliarde de oameni din întreaga lume au intrat în contact cu virusul hepatitei B, iar dintre aceștia mai mult de 350 de milioane prezintă infecţii cronice (pe termen lung) ale ficatului. Aproximativ 150 de milioane de persoane suferă de hepatita cronică C.

Fără tratament, ambele tipuri de hepatită pot conduce la ciroză şi la cancer şi pot provoca afecţiuni secundare serioase. Cei mai mulţi dintre aceşti pacienţi nu sunt conştienţi de infecţia pe care o au.

Conf. Dr. Victoria Aramă și Conf. Dr. Gabriel Popescu

*******

Indexul Internaţional de Performanţă în Tratarea Hepatitei

Proiect dezvoltat la solicitarea European Liver Patients Association (ELPA), de către Health Consumer Powerhouse (HCP), cu suportul Cyprus Presidency of the Council of the European Union

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați:

http://www.hep-index.eu/Home.html
http://www.hep-index.eu/prevention.html
www.hepato.ro

Twitter: @HepatitisEurope

Facebook: LiveREurope, Asociatia Apah RO

************

Romania ranks 25th out of the 30 European countries

in the Euro Hepatitis Care Index

 

Romania ranks 25th in an Index which compares the hepatitis screening, treatment and care in the 27 EU Member States, as well as in Switzerland, Norway and Croatia. The “Euro Hepatitis Care Index”, which was launched on November 6 in Brussels and echoed throughout Europe, illustrates Romania’s deficits in treatment and prevention, but also as regards case finding.

Thus, with a general score of 606 out of 1,000, we only rank above the Czech Republic (605), Hungary (591), Latvia (583), Estonia (576), and Lithuania (555), while France, Slovenia and Germany rank on top of the classification with the best scores. Of note is that no country has reached the maximum score, which once again shows that not only countries like Romania, but also top-ranked countries still have a lot more to do about hepatitis.

Romania’s score by indicators is as follows:

–          Prevention: 170

  • Highest scores – Germany, Ireland, Slovenia, Switzerland (249)

–          Screening: 138

  • Highest score – Sweden (200)

–          Access to treatment: 131

  • Highest scores – France, Sweden (216)

–          National strategy/patient involvement and rights: 83

  • Highest scores – France, Bulgaria, UK (97)

–          Results: 83

  • Highest score – France (150)

The Euro Hepatitis Care Index was developed by Swedish think tank Health Consumer Powerhouse (HCP) on behalf of and funded by the European Liver Patients Association (ELPA), of which The APAH-RO Association is a member.

According to the Index, Romania lags behind in prevention and treatment: while infants are currently vaccinated and about 90% of children are protected against the disease, there is no systematic vaccination in certain at-risk groups like prostitutes or substance abusers. As they are not covered by public programmes, vaccines are entirely paid for by the patients. The wait time to see a specialist is no longer than 4 weeks, and children are treated adequately, including in specialized facilities.

However, state-of-the-art treatments for adults are not available on the market, and not covered by the National Health Insurance Fund either.

“The 25th place ranked by Romania in this professional and trustful Index is not flattering; however, we cannot overlook the important progress that we made during the last few years towards an improved treatment access and prevention. Nevertheless, there is still a lot more to do to enhance the quality of treatment in patients suffering from this condition. It is time to regard hepatitis as a public health issue, not only on a declarative level, but also by taking concrete, long-term action”, said Marinela Debu, president of the Association of Patients with Liver Diseases from Romania (APAH-RO).

The Index highlights deficits in population screening: the absence of government funding makes it hard to implement anonymous and free testing and counselling, while routine screening is not systematically conducted for major at-risk groups.

Analysing the study results, one concludes that Romania is not the single country where a large number of infected people are diagnosed at a late stage, which leads to development of secondary conditions and to an increased risk that they may be transmitting the virus unknowingly to others. “To reduce current drawbacks in the management of chronic hepatitis, we do not need to come out with new programmes. We just have to adapt those that proved efficient in other countries. Solutions are up for grabs if you know where to look”, says Marinela Debu.

Unfortunately, only a small number of patients in Europe learn about their condition and start to look for treatment. Undiagnosed hepatitis leads to secondary liver disorders and cancer, which makes the hepatitis infection become a real threat to vital functions.

Associate Professor Victoria Aramă, MD, PhD, Senior Physician in Infectious Diseases at „Matei Balş” National Institute, considers that “this Index will become a valuable instrument for the health authorities and hopefully for the whole system, with the scope of better identifying what needs to be done in Romania, what are the current drawbacks and how can prevention, early diagnosis, and also patients’ access to treatment be improved. The Index provides data which will certainly be useful because they compare countries and can open the door to exchange experiences in order to improve each other’s future strategies for approaching these infections.”

“The Index is of great significance. We who work at the Ministry of Health have also consulted other Care Indexes like diabetes, HIV, etc., and looked into the highlighted deficits. We have been striving to develop programmes to bring solutions to current issues. We cannot solve all issues at once and from the 2013 budget, but it is important to take them into consideration. There are parameters not mentioned in the Index due to its methodology, but they are also significant. We have to consider issues which are important for the situation in Romania”, said Associate Professor Gabriel Popescu, MD, PhD, adviser to Alexandru Rafila, Chief Officer in the Ministry of Health.

The president of APAH-RO added: “We must raise the public awareness of the risk of exposure to hepatitis, ensure that everybody has access to testing and treatment, and especially persons in at-risk groups, such as patients who were subject to blood transfusions or surgery before 1995, persons with a family history of hepatitis, medical staff etc.

*****

Hepatitis is an inflammation of the liver, most commonly caused by a viral infection. In Romania, the number of patients with chronic B and C hepatitis is estimated by the European Centre for Disease Control (ECDC) to be about 2 million, with several thousands new infections reported every year.

In Europe, 23 million citizens are infected with the hepatitis virus, and about 125,000 serious cases of diseases in relation to hepatitis are reported every year, and rising. The World Health Organization estimates that 2 billion people globally have come into contact with the hepatitis B virus at some time during their life, out of which more than 350 million have chronic (long term) infections of the liver. About 150 million people have chronic hepatitis C.

In the absence of treatment, both types of hepatitis can lead to cirrhosis and cancer and may determine serious secondary disorders.

Most of these patients are unaware of being infected.

For more information, please check:

www.hep-index.eu
www.hepato.ro
Twitter: @HepatitisEurope
Facebook: LiveREurope, Asociatia Apah RO

Project developed at the request of European Liver Patients Association (ELPA), by Health Consumer Powerhouse (HCP), with support of Cyprus Presidency of the Council of the European Union

************

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

ARTICOLE SIMILARE:

http://www.columnatv.ro/tv/romania-pe-locul-25-in-tratarea-hepatitei/ (VIDEO)

http://www.agerpres.ro/english/index.php/prezidentiale-sua2012/item/156760-Index-European-pe-Hepatita-Romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-si-preventie.html

http://www.sursazilei.ro/social/a-fost-lansat-indicele-european-al-hepatitei-afla-pe-ce-loc-este-romania-06112012.html

http://stiri.rol.ro/romania-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-la-performanta-in-tratarea-hepatitei-839832.html

http://stiri.rol.ro/romania-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-la-performanta-in-tratarea-hepatitei-839832.html

http://www.ghidcabinet.ro/2012/11/romania-pe-ultimele-locuri-in-europa-la-preventia-hepatitei/

http://www.medicalmanager.ro/articol.php?id=13068

http://www.medicalmanager.ro/articol.php?id=13068&indentifica=Aceasta%20a%20ar%C4%83tat%20c%C4%83%20Indexul%20European%20de%20Performan%C5%A3%C4%83%20%C3%AEn%20Tratarea%20Hepatitei,%20lansat

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=21088979&titlu=Index-European-pe-Hepatita-Romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-si-preventie&sub=Romania&cat=

http://observator.ro/171869/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-international-de-performanta-in-tratarea-hepatitei-171869.html

http://www.emedic.ro/Articole1/2861.htm

http://www.exploremedicinetv.ro/medicina/stiri/romania-pe-locul-25-in-ceea-ce-priveste-tratamentul-hepatitei.html

http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa/starea-de-sanatate/intre-cele-27-tari-ue-romania-se-plaseaza-pe-locul-25-in-privinta-accesului-la-tratament-si-a-preventiei-hepatitei-628154.html

http://www.mytex.ro/eveniment/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-gestionarea-hepatitei_332438.php

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea–2039473.html

http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa/starea-de-sanatate/intre-cele-27-tari-ue-romania-se-plaseaza-pe-locul-25-in-privinta-accesului-la-tratament-si-a-preventiei-hepatitei-628154.html

http://www.estiri.ro/stire/Actualitate/6/36931/magda-marincovici-%28jurnalul-national%29-:-intre-cele-27-tari-ue,-romania-se-plaseaza-pe-locul-25-in-privinta-accesului-la-tratament-si-a-preventiei-hepatitei/0/

http://observator.ro/171869/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-international-de-performanta-in-tratarea-hepatitei-171869.html

http://www.puterea.ro/articol/index_ue_romania_deficitara_in_tratamentul_hepatitei

http://www.puterea.ro/articol/index_doua_milioane_de_romani_cu_hepatita

http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/Romania_-codasa-la-screeningul_-tratamentul-si-preventia-hepatitei_17963/

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/romania-pe-locul-25-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea-hepatitei/

http://sanatate.publicare.ro/

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/institutii-mass%11media-comunicate/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea-hepatitei-62917.html

http://www.nepasadegalati.ro/sanatate/realitate-cutremur%C4%83toare-bolnavii-de-hepatit%C4%83-abia-pot-fi-depista%C5%A3i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia

http://www.ziare-live.ro/stiri-sanatate/534449/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-international-de-performanta-in-tratarea-hepatitei.html

http://www.farmamed.ro/stiri_si_noutati_medicale/romania_codasa_la_screeningul_tratamentul_si_preventia_hepatitei_.html

http://infois.ro/?p=2691

http://www.oltenasul.ro/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea-hepatitei/

http://ors.org.ro/en/aggregator/sources/1

http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/feriti-virus-hepatita-c-26937.html

http://www.ziarelive.ro/stiri/sanatate-cum-sa-va-feriti-de-virusul-hepatitei-c.html

http://www.ziarelive.ro/stiri/sanatate-cum-sa-va-feriti-de-virusul-hepatitei-c.html

http://www.medicmedicinascolara.com/stiri-/Romania_-codasa-la-screeningul_17963/

http://portal.radioiasi.ro/romania-este-pe-ultimele-locuri-in-europa-la-depistarea-tratamentul-si-preventia-hepatitelor-a89301.html

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k-udqRKDexAJ:www.ziarelive.ro/despre/tratarea_hepatitei.html+&cd=43&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

http://www.bacauexpres.ro/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea-hepatitei.html

http://www.infomm.ro/ro/detalii/index-european-pe-hepatita-romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-si-preventie

http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012110879724/Social/Index-European-pe-Hepatita-Romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-si-preventie.html

http://www.antenasatelor.ro/stiri-din-emisiuni/12027-romania-se-situeaz-pe-locul-25-din-27-in-ceea-ce-privete-tratamentul-i-prevenia-a-afeciunilor-hepatice.html

http://www.business-forum.ro/actual/diverse/64657-romania-pe-locul-25-din-30-de-ri-din-europa-in-indexul-european-de-performan-in-tratarea-hepatitei.html

http://www.1235.ro/romania-pe-locul-25-din-30-de-tari-din-europa-in-indexul-european-de-performanta-in-tratarea-hepatitei-27776.html

http://www.roportal.ro/stiri/index-european-pe-hepatita-romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-i-prevenie-3995491.htm

http://stiri-ultima-ora.ro/2012/11/06/index-european-pe-hepatita-romania-pe-locul-25-privitor-la-screening-tratament-si-preventie/[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]