„Doar împreună vom învinge… viaţa toată”

Dr. Mihaela Albu – stomatolog,

Preşedinte Asociaţia Medicilor Dentişti (AMD) Braşov

La invitaţia Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), m-am gândit să expun, argumentat, „Drepturile şi obligaţiile pacienţilor”, în cadrul asistenţei stomatologice în România. Am înţeles această invitaţie ca pe o provocare-şansă, atât pentru mine, ca medic stomatolog, deoarece pot oferi informaţii într-un cadru organizat, cât şi pentru pacienţii afectaţi de boli cronice, pentru care accesul la informaţie şi la tratament este vital. Numai împreună, prin participarea la astfel de evenimente şi prin dispensarizarea pacienţilor, se poate ajunge la o asistenţă de calitate, eficientă, ţintită şi moral-etică.

Aşa cum este specificat în legislaţie, pacienţii, indiferent de starea lor de sănătate, au dreptul la:

● „Libera alegere a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu, a unităţii spitaliceşti, precum şi a casei de asigurări de sănătate la care se asigură”;

● „Să fie înscrişi pe lista unui medic de familie (…)”;

● „Să îşi schimbe medicul de familie ales, după expirarea a cel puţin trei luni de la data înscrierii pe listele acestuia”;

● „Să beneficieze de serviciu medical (…) în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii”;

● „Să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică” (cu menţiunea că medicul respectiv trebuie să aibă contract de furnizarea de servicii medi – cale cu CAS şi să aibă plafon disponibil, existând posibilitatea înscrierii pe lista de aşteptare);

● „Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potential endemo-epidemic, în cadrul pachetului minimal de servicii medicale (…)”.

Dar, pacienţii au şi obligaţii:

● „Să se înscrie pe lista unui medic de familie (care are contract cu CAS)”;

● „Să anunţe medicul de familie, respectiv stomatologul, ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate”;

● „Să se prezinte la controalele preventive şi periodice, stabilite prin contractul cadru”;

● „Neefectuarea în mod justificat a acestor controale pot atrage obligaţia de a suporta unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare, pentru afecţiunea nedepistată la timp (…)”;

● „Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului (…)”.

Aş vrea să aduc, de asemenea, la cunoştinţa pacienţilor, că în fiecare cabinet medical există un formular tip, denumit „fişa pacientului”, cu caracter confidenţial, în care sunt solicitate diferite date, în funcţie de specialitatea medicală. Astfel, pacienţii trebuie să completeze corect şi să îşi asume cele declarate, fără erori sau omisiuni. Acest lucru este necesar deoarece, înaintea oricărui tratament, medicul trebuie să respecte o serie de reguli, cum ar fi: cunoaşterea diagnosticului de boală generală şi a tratamentelor medicamentoase, să fie purtate dicuţii cu pacientul în funcţie de afecţiunile precizate, ca şi posibilele afecte ale anesteziei locale, să-i prezinte planul de tratament pacientului şi să i-l explice.

Unul dintre factorii majori care determină succesul terapeutic constă în construirea unei bune relaţii medic-pacient, bazată pe încredere şi seriozitate. Medicul trebuie să se asigure că pacientul a înţeles ce tratament trebuie să urmeze şi dacă se impune să-i dea şi în scris indicaţiile necesare. Adesea, diferenţa dintre un medic cu reuşite tera peutice şi un altul cu eşecuri terapeutice o face complianţa pacientului faţă de tratamentul rcomandat. Am convingerea că toţi medicii uzează de progresul cunoaşterii în stomatologie şi farmacoterapie, şi că în curând nu vom mai fi nevoiţi să vorbim de boli incurabile, ci de profilaxia lor. Îndrăznesc să citez un vers dintr-un şlagăr celebru şi să adresez tuturor chemarea:

„Împreună vom străbate… orice drum…, împreună vom învinge… viaţa toată!”