Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) cere părerea pacienţilor legat de problemele cu care se confruntă, ce ar trebui făcut şi de către cine pentru a avea mai uşor acces la tratament, dar şi pentru a ajuta la prevenirea şi eliminarea afecţiunilor hepatice. Vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări alegând o singură varinată, ce mai relevantă, în cazul opţiunilor multiple. Părerile şi propunerile dvs. sunt importante pentru APAH-RO. Aceste vor fi comunicate către autorităţi, mass media şi medici. Chestionarele se completează individual, dar nu este necesar să vă treceţi datele personale.

 

 

  1. Consideraţi că, în ultimul an, s-a îmbunătăţit accesul la tratament pentru bolnavii cu hepatită? (obligatoriu)
  DaNu

  2. În opinia dvs. care este principala problemă a pacienţilor cu hepatită în ceea ce priveşte accesul la tratament? (obligatoriu)

  3. Cine credeţi că trebuie să se implice mai mult pentru îmbunătăţirea situaţiei pacienţilor cu hepatită? (obligatoriu)
  a. Autorităţile (Ministerul Sănătăţii, Guvernul, Parlamentul)b. ONG-urile/Asociaţiile de profilc. Mediciid. Companiile farmaceuticee. Mass media

  4. Ce măsuri ar trebui luate pentru prevenirea/eliminarea hepatitelor? (obligatoriu)
  a. Analize periodice la medicul de familieb. Vaccinc. Campanii de informared. Terapii noie. Un program naţional pentru hepatită

  5. În ultimul an aţi cunoscut noi persoane care au fost diagnosticate cu hepatită? (obligatoriu)
  a. Da, cel puţin o persoanăb. Da, mai mult de o persoanăc. Nu

  6. Dacă v-aţi confruntat cu situaţii de discriminare când cei din jur au aflat de afecţiunea dvs., vă rugăm să ne precizaţi contextul? (obligatoriu)
  a. La locul de muncăb. În rândul prietenilor

  7. De unde vă luaţi cele mai multe informaţii despre hepatită? (obligatoriu)
  a. Medicib. Internetc. Prietenid. ONG-uri/Asociaţii de profile. Mass media

  8. Consideraţi că obiectivul OMS de eliminare a hepatitelor poate fi realizat până în 2030? (obligatoriu)
  a. Dab. Nu

  * Vă rugăm să precizaţi tipul de afecţiune hepatică de care suferiţi, dvs. personal, sau cei apropiaţi. (obligatoriu)
  Hepatită BHepatită C