Situatia dosarelor analizate de Comisia de Experti pentru Afectiuni Hepatice in sedinta din data de 20.01.2016

Au fost analizate 144 dosare, din care:
– 110 dosare au fost avizate
– 22 dosare nu au fost avizate
– 12 dosare vor fi reanalizate in sedinta din data de 29 .01.2016.
Motivele pentru care _nu au fost avizate dosarele_ sunt urmatoarele:
– dosare incomplete (lipsa buletine de analiza)
– documente de la dosar neasumate prin semnatura sau necompletate in totalitate ( de ex consimtamantul pacientului nu a fost completat in totalitate).
– clarificari solicitate de comisie cu privire la tratamentele bolilor asociate
– pacient cu hepatocarcinom pentru care s-a intocmit dosar