Euro Hepatitis Index 2012, un proiect marca ELPA

ELPA, organizația europeană de pacienți cu hepatită cronică din care face parte și APAH-RO, anunță lansarea oficială a Indexului European pe Hepatită, lansare programată pentru 6 noiembrie, la Bruxelles, Belgia.

De ce este nevoie de acest Index?

– Pentru a exercita presiuni între statele membre, cu scopul de a crea o comunitate de top.

De ce este important Indexul?

– Pentru ca statele membre şi UE să adopte cu prioritate combaterea hepatitei şi transpunerea acesteia în acțiuni concrete de prevenire, diagnosticare, tratament şi de gestionare a bolilor hepatitice în contextul acţiunilor UE şi a planurilor naționale cuprinzătoare.

Ce face ELPA şi care este scopul Indexului?

– Scopul este de a exercita presiuni asupra statelor membre să elaboreze planuri la nivel naţional de combatere a hepatitelor virale.

Este știut că situaţia hepatitelor diferă de la o ţară la alta în Europa: există diferenţe mari în prevenirea, diagnosticarea, accesul la tratament, informaţii disponibile, precum şi atitudinile sociale faţă de pacienţi. Am aflat toate acestea din nenumăratele întâlniri şi congrese. Cu toate acestea, o imagine de ansamblu, de încredere, care să compare situațiile despre hepatite între ţările europene încă nu există.

ELPA a început acum un nou proiect pentru a aduce mai multă claritate în această problemă: Euro Hepatitis Index 2012. Indicele va compara situația hepatitelor virale în 27 de state membre ale UE, şi de asemenea în Norvegia, Elveţia şi Croaţia.

Indicele Euro Hepatitis este cel mai ambițios proiect ELPA propus pentru anul 2012, a cărui execuție a fost alocată unei companii independente – Health Consumer Powerhouse. Reuniunea de lansare pentru proiectul Euro Hepatitis Index a avut loc laBerlin, la data de 3 februarie 2012. Atunci a fost numit și un comitet format din 8 experți, cu sarcina de a stabili indicatori pentru Euro Hepatitis Index, pentru a compara situația / starea hepatitelor virale în UE (cele 27 state member), Norvegia, Elveţia şi Croaţia, urmărind următoarele:

– Epidemiologia

– Diagnosticarea (disponibilitate, fiabilitate)

– Tratament

– Programe de prevenire

– Programe de Screening

– Atitudinea societăţii (stigmatizarea, discriminarea)

– Accesul la informaţii

Grupurile ţintă cuprind persoane, în special cele care aparțin grupurilor vulnerabile – pacienții şi organizaţiile acestora, specialiști din domeniul medical, Indexul fiind adresat și autorităţilor publice, formatorilor de opinie din sfera politică, furnizorilor de servicii medicale şi mass-mediei.

Așadar, Euro Hepatitis Index 2012 va fi lansat în 6 noiembrie 2012, la Bruxelles, Belgia.

Pentru mai multe informații vizitați http://www.hep-index.eu/