Susține o campanie de testare pentru hepatită! Nu te costă nimic!

Redirecționează 20% din impozitul pe profit către Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România și susține o campanie națională de testare și informare privind afecțiunile hepatice!

 Sponsorizarea e DEDUCTIBILĂ!

 

  De ce 20% din impozitul pe profit pentru APAH-RO?

  • APAH-RO – Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România este o organizație neguvernamentală, înființată în aprilie 2009, la inițiativa unui grup de pacienți din întreaga țară. Organizația militează pentru creșterea gradului de depistare și accesul la tratament al pacienților cu hepatită.

  1 din 10 români! Hepatita este mai aproape decât crezi…

  • În România, numărul pacienţilor care suferă de hepatitele cronice B şi C este estimat de European Centre for Disease Control (ECDC) la aproximativ 2 milioane. Câteva mii de infecţii noi sunt raportate anual.
  • România se situează pe locul 25 (din 30 de țări europene) într-un Index ce compară nivelul de screening, tratament şi prevenţie în cele 27 de state ale U.E., precum şi în Elveţia, Norvegia şi Croaţia.
  • Fără tratament, hepatita poate conduce la ciroză şi cancer şi pot provoca afecţiuni secundare serioase.

Hepatita este o boală silențioasă!

  • Sute de mii de români trăiesc cu boala și nu știu de existența ei pentru că niciodată nu s-au testat. În lipsa unor simptome evidente boala trece neobservată, iar când este descoperită este de multe ori mult prea târziu.
  • Pacienții cu hepatită sunt de multe ori discriminați pentru că informațiile despre modalitățile de transmitere și infecție nu sunt îndeajuns de bine cunoscute.

Până pe 31 decembrie 2013 redirecționeaza 20% din impozitul pe profit către Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH ROmania) și susține o campanie naționala de testare și de informare despre hepatite.   Nu te costă nimic!

Legislație

Codul Fiscal  al Romaniei (art. 21) prevede această facilitate pentru companiile sau persoanele fizice autorizate care susțin cauze sociale, inițiative în comunitate sau grupuri defavorizate.

Limita este de 0,3% din cifra de afaceri și nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, suma oferită de compania dvs. ca sponsorizare fiind DEDUCTIBILĂ!

Cum procedați pentru a direcționa 20% din impozitul pe profit?

1. Calculați suma pe care v-ați hotărât să o donați către Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România

2. Completați contractul de sponsorizare  (care este atașat) între societatea comercială (sau PFA)  și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România

Date necesare

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România
Cod Fiscal: 25223660
IBAN: RO67 BTRL 0080 R324 15XX
Banca: Transilvania, Suc. 13 Decembrie Brasov

Vă invităm să ne contactați pentru a discuta despre beneficiile concrete pe care le veți avea din colaborarea cu Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din  România.

Află mai multe despre noi pe: www.hepato.ro

Vă mulțumim pentru colaborare și pentru implicarea în comunitate!

Președinte APAH-RO
Marinela Debu
Tel 0721-304160
Email roapah@gmail.com

 

******************************************************************************

CONTRACT DE SPONSORIZARE

 

 

   CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între:

   Art. 1. S.C. ………………. S.R.L., cu sediul în ………………., str. ………., nr. …, bl. …., sc. …. ap. …., sector ……, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………….., având codul fiscal nr. ………. şi contul nr. ……….. deschis la …………, reprezentată prin dl. ……… în calitate de Director

    Şi

Art. 2. Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, cu sediul în Brasov str. Grivitei  nr. 91 et. 2, ap. 6, Brasov, Judetul Brasov  având codul fiscal nr. 25223660 şi contul nr. RO67 BTRL 0080 1205 R324 15XX deschis la Banca  Transilvania Suc. 13 Decembrie Brasov si reprezentată prin doamna Marinela Debu în calitate de Preşedinte.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către S.C. …………….. S.R.L. a Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania pentru derularea unei campanii de informare si testare pentru virusurile hepatitice B si C la nivel national in perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2013.

 CAP. III.VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 4. Valoarea contractului este de ___________ lei, reprezentand sponsorizare pentru campania de informare si testare pentru virusurile hepatitice B si C mai precis, teste de hepatita, borsuri si reviste informative, intalniri locale cu pacienti, intalniri cu grupuri tinta (angajatori, elevi, studenti).

 CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 5.

A.Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II articolul 3.

B.Sa aduca la cunostinta publicului sprijinul acordat de catre SPONSOR prin promovarea numelui si a siglei sponsorului

C. Sa accepte sa fie mentionat in comunicarile de natura publicitara realizate de SPONSOR, in mass media, pentru promovarea sponsorizarii si a obiectului ei.

D, Sa respecte destinatia fondurilor si eventuale conditii speciale de cheltuire a banilor asa cum sunt ele precizate in contractul de sponsorizare si eventuale anexe ale acestuia.

E. Sa transmita la cererea sponsorului informatii despre modul de utilizare a banilor/produselor prevazute la art. 4.

Art. 6. S.C. ………………… S.R.L. are obligatia sa transfere BENEFICIARULUI suma de bani specificata la art.4 pana la urmatoarea data__________________.

b) Sa nu solicite BENEFICIARULUI promovarea unor produse ale firmei sau orice alte actiuni in beneficiul SPONSORULUI, altele decat obligatiile asumate in articolul 4.

Art. 7 Durata Contractului

Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la finalizarea sponsorizarii.

DISPOZITII FINALE

Art. 8. Prezentul contract a fost incheiat in data de __________, la ____________(localitatea), in 2 (doua) exemplare.

Art. 9. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.

Art. 10. Sponsorul beneficiaza de toate facilitatile fiscale stabilite de Legea 32/1994 privind sponsorizarea si de Legea 571/2004 privind Codul Fiscal publicată în Monitorul oficial Nr. 927 din 23 decembrie 2003 cu modificarile ulterioare.

Sponsor,

SC……..

Director …..

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania
Presedinte
Debu Marinela

Publicat
Din categoria Despre noi