CLUJ. Audiere Publică la Turda. 29 august 2012

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania Filiala Cluj (APAH-RO CLUJ) împreună cu Asociatia „Reuniunea Patronilor si Meseriasilor” Turda şi un grup de experţi din sectorul privat  organizează audierea publică cu tema ,,Soluţii pentru o procedură transparentă în alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Turda”.

aaaaa

foto: Stelian Mărginean, președintele APAH-RO filiala CLUJ

Audierea publică va avea loc, miercuri,  29 august 2012, între orele 17:00 – 19:00, la Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda. Cei interesaţi să participe sunt rugaţi să-şi exprime mai întâi opinia în scris şi să o transmită până în data de 27 august 2012 (inclusiv), la adresa de e-mail: lobbygrupoffice@yahoo.com împreună cu formularul de înscriere completat şi cu opţiunile participanţilor: opinie susţinută numai în scris, opinie susţinută inclusiv verbal la audierea publică sau simplu spectator în sală.
Procedura audieriii publice permite oricărei persoane interesate să transmită opinia scrisă cu privire la tema dezbaterii, nefiind obligatorie susţinerea verbală în cadrul audierii publice.

Pentru relaţii suplimentare: Stelian – Ioan Marginean – Preşedinte, Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania Filiala Cluj, 0758.349.621,  0726.749.352.

Regulamentul audierii publice

„Soluţii pentru o procedură transparentă în alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Turda ”
Turda, 29 august 2012, ora 17:00

Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda

 

Ce trebuie să faceţi pentru a vă implica în aceasă audiere:

1. să intrati pe site-ul  www.hepato.ro, să printați formularul de înscriere, exprimându-vă una din opţiunile precizate şi să îl transmiteţi împreună cu depoziţia scrisă la adresa de e-mail lobbygrupoffice@yahoo.com;

2. să parcurgeţi motivaţia descrisă de iniţiatori pentru acest demers;

3. să utilizaţi bibliografia dacă vă este util;

4. să parcurgeţi procedura de audieri publice şi instrucţiunile de formulare a unei opinii (îndrumarul), dacă vă este util;

5. vă invitam să transmiteţi depoziţia scrisă (maxim 2 pagini) în cadrul acestei audieri publice la adresa lobbygrupoffice@yahoo.com;  până în data de 25 august 2012 (inclusiv).

6. să veniţi la data şi ora prezentată pentru eveniment pentru a vă susţine depoziţia scrisă, în formă verbală, în maxim 3 minute. Susţinerea verbală nu trebuie neapărat să corespundă întru totul celei scrise, ci să potenţeze cele ce deja au fost exprimate în scris. Susţinerea verbală nu este obligatorie, dar poate da mai multă greutate opiniei dumneavoastră. Atenţie! Nu vă puteţi înscrie la cuvânt, în cadrul evenimentului, daca nu aveţi depusă o depoziţie scrisă. Procedura este foarte strictă în acest sens şi urmăreşte opţiunea Dumneavoastră din formularul de înscriere. Opiniile verbale se înregistrează pentru a fi analizate alături de opiniile scrise de către o comisie de experţi, ulterior evenimentului. Dacă aţi lăsat o adresa de contact în formularul de înscriere vă vom transmite rezultatele acestui proces de consultare.

7. Membrii Comisiei de Experţi pot pune întrebări clarificatoare martorilor, în maxim 30 de secunde. Martorii răspund concis, în maxim 1 minut/întrebare.

8. Toate depoziţiile verbale se înregistrează şi se vor posta pe site-ul evenimentului, alături de depoziţiile scrise corespunzătoare.

9. Mass media şi publicul larg vor avea rolul de observatori în cadrul evenimentului de audiere publică, neputând avea intervenţii în sală, în timpul ,,audierii martorilor”. Se pot colecta opinii în afara evenimentului propriu zis de audiere publică.

10. Toţi participanţii, inclusiv mass media, vor primi raportul sinteză al evenimentului, în maxim 2 săptămâni, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere.

Pentru eventuale clarificări de procedură : persoană de contact Dan Grigoriu (tel: 0745.153.373, 0726.749.352)  sau ne puteţi scrie pe adresa lobbygrupoffice@yahoo.com;

 

Îndrumar de elaborare a depoziției scrise

 

Date administrative

1.    Formulați un titlu al depoziției.

2.    Numele depozantului, al organizației (dacă este cazul) și coordonatele de contact.

3.    Data depunerii depoziției.

Cuprinsul depoziției

Depoziția scrisă cuprinde poziția semnatarului față de solicitarile Comisiei de Inițiere, exprimate în motivația sa scrisă.

Opinia trebuie însoțită de propunerea unei soluții.

Pentru a fi luată în considerare și analizată, soluția va fi însoțită de argumente realiste cum ar fi:

  •  simplu de pus în practică,
  •  reducerea costurilor administrative,
  •  beneficii directe și indirecte,
  •  impact social/economic semnificativ.

Este de dorit ca depoziția să evidențieze și alte grupuri ale societății civile care pot beneficia de soluția propusă.

Decidenții politici vor lua în considerare soluția de echilibru care mulțumește un grup cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. În consecință, este de dorit ca soluția să fie susținută de cât mai mulți aliați.

Concluzia depozitiei

Prezentați, succinct, concluzia opiniei Dumneavoastră și argumentele susținătoare acesteia.

Notă: În funcție de subiect, depoziția va cuprinde cel mult 3 pagini.

Întocmit,
Academia de Advocacy,  Timișoara